Om GreenDoor

GreenDoor är en långsiktig partner för kommuner, universitet och stiftelser som vill ha hjälp att realisera och förvalta sina visioner om ett modernt boende för studenter och ungdomar. Vi för många spännande dialoger med ett flertal aktörer, framförallt i Mälardalenområdet men även på andra tillväxtorter i Sverige. Eftersom varje projekt har unika förutsättningar, genomför vi noggranna behovsanalyser med och för vår boende och framtida partners. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för ett trivsamt förstaboende.

Hur vill unga människor bo idag?

Yteffektiva och smarta bostäder

Vi på GreenDoor projektutvecklar, bygger och hyr ut smarta, funktionella bostäder i mälardalen och andra områden där behovet är stort. Vi fokuserar på studentbostäder, ungdomsbostäder och andra smarta, yteffektiva hyresbostäder. Vi utvecklar ständigt vår kunskap om studenter och andra ungdomars behov, önskemål och drömmar runt det egna boendet. Med den kunskapen ska vi bli bäst i landet på att utveckla hållbart, tryggt och trivsamt boende för nya generationer under en lång tid framöver. Välkommen till det nya smarta boendet!

Vettig ekonomi för ägare och studenter

Vi har lång erfarenhet av att utveckla trivsamt boende inom givna ramar. Det betyder att vi bygger boende som hyresgästen inte bara trivs i, utan även har råd med. Det betyder inte att vi tummar på vår höga standard. Alla GreenDoor-hus byggs i naturliga, sunda material av hög kvalitet.

Att bo hos GreenDoor

Byggt för att hålla

Som alla andra bygg- och förvaltningsbolag med ett långsiktigt perspektiv, är vi intresserade och engagerade i att bygga så hållbart och miljövänligt det bara går. Att erbjuda en miljömedveten målgrupp som studenter och ungdomar energibesparande teknik och energieffektiva bostäder känns naturligt och är ett spännande sätt för oss att driva utvecklingen framåt.

Personlig service

Ett unikt inslag i våra hus är boendevärden som tar hand om huset och ser till att allt fungerar som det ska, hjälper till med tips och råd och ser till att nya hyresgäster känner sig välkomna. Vårt serviceuppdrag kommer alltid att förändras i takt med våra gästers skiftande behov – därför har boendevärden även till uppgift att samla in de boendes önskemål och skapa underlag för nya innovationer som gör boendet ännu bättre.

Vi gör det enkelt för dig

Vi har sagt det förut och vi säger det igen, för att bygga det bästa förstaboendet kan man inte ställa nog med frågor till de som ska bo hos oss. Vi har ställt alla vi kan komma på och fått många intressanta och spännande svar. Den som bor hos oss kan förvänta sig lösningar som kanske är vardagliga, men inte mindre bra för det. Cykelverkstad, minicafé, jättesmarta lösningar för att boka tvätten och få rätt nycklar tillexempel. Saker som gör livet så mycket enklare så att alla boende kan koncentrera sig på studier, umgänge och annat som är viktigt.

Våra Fastigheter

Tabellen 5, Sollentuna

Bergkrantz Arkitekter. Inflyttad december 2015. Nybyggnad av 156 studentbostäder i Sollentuna.

En byggnad för studenter med närhet till goda kommunikationer och service. Studentboendet får en god kontakt till Malmparken genom en generös öppning mellan gården och parken. Bostädernas entréer är placerade mot det gemensamma gårdsrummet och nås via entrébalkonger. När de boende rör sig i byggnaden finns alltid en visuell kontakt med den omkringliggande parken och stadsmiljön genom utblickar i entrébalkongernas avslut i fasad och de gemensamma uterummen. Uterummen skapar även möjlighet att träffas/umgås samt släpper in ljus till gårdsrummet.

Åsnen 4, Årsta

Bergkrantz Arkitekter. Inflyttad i augusti 2017. Nybyggnad av 92 studentbostäder i Årsta.

Byggnaden följer Vättersbergets stigning och omges av grönska. Intill ligger en befintlig kontorsbyggnad i gult tegel. Formspråket känns igen från omkringliggande lamellbebyggelse men får ett eget uttryck med en fasad av glaserat tegel i blågröna toner och ett sadeltak. Lägenheterna är på 22 kvadrat och innehåller badrum och pentry. Det finns även ett stort gemensamt kök med balkong att nyttja. Entréplanet rymmer en cafélokal samt tvättstuga, pingisrum och förråd. På plan 4 har man möjlighet att ta sig ut till en uteplats uppe på kullen. Entréerna är tydligt markerade med partier i trä som mjuk kontrast till tegelfasaden. Huvudentrén samt cafélokalen vänder sig mot gatan och skapar liv och rörelse.

Djursätra 3, Sätra

Djursätra 3 är belägen på Kungssätravägen 33 i Sätra ett stenkast får tunnelbanestationen. Inom befintlig detaljplan finns möjlighet för påbyggnad av bostäder. Arbete med detta pågår och byggstart planeras preliminärt till 2018

Projekt

Djursätra 3, Sätra

Djursätra 3 är belägen på Kungssätravägen 33 i Sätra ett stenkast får tunnelbanestationen. Inom befintlig detaljplan finns möjlighet för påbyggnad av bostäder. Arbete med detta pågår och byggstart planeras preliminärt till 2018.

Koncernbolag

GreenDoor Fastigheter AB
GreenDoor Tabellen AB
GreenDoor Byggnads AB
GreenDoor Sätra AB

Kontakt: info@greendoor.se
Telefon: 08-475 53 70

Fakturaadress: faktura@greendoor.se

Besök/bud: Sköntorpsvägen 27, Årsta

Postadress:
GreenDoor Fastigheter
c/o dgtlpost AB #100483
Agavägen 52
181 55 Lidingö