Ordningsregler

Störningar i boendet

Du får inte spela musik i bostaden eller på annat sätt uppträda så att du stör dina grannar. Ska du ha fest rekommenderar vi att du informerar dina grannar i förväg och uppmanar dem att säga till om de blir störda.

Spika och borra

Du får inte spika, borra eller utföra andra störande arbeten i din lägenhet klockan 22.00-07.00 vardagar samt 22.00-10.00 lördag, söndag och andra helgdagar.

Spola vatten

Undvik att spola vatten mellan klockan 23.00 och 06.00.

Rökning är förbjuden

Rökning i bostaden är inte tillåten. Rökning är också förbjuden i husets allmänna utrymmen och på balkong eller uteplats.

Fordon och körning

Undvik att köra bil, moped och andra fordon inom fastigheten. Behöver du till exempel köra fram till entréporten, visa hänsyn och var försiktig samt var uppmärksam på lekande barn.

Cykelprkering

Cykelparkering och cykelrum är endast avsedda för förvaring av cyklar. Mopeder och annat är förbjudet att förvara där och kommer forslas bort på ägarens bekostnad.

Parkering

Parkera bilar, motorcyklar och mopeder endast inom anvisade parkeringsplatser.

Husdjur

Husdjur är inte tillåtna i bostaden eller i allmänna utrymmen.

Mat till djur

Du får inte lägga ut mat till djur inom fastigheten. Det gäller även gården. 

Installation av hushållsmaskiner

Du måste ha särskilt tillstånd från fastighetsägaren för att installera tvätt-, diskmaskin eller köksfläkt mm. Installationen måste alltid ske på ett fackmannamässigt sätt.

Parabolantenner, skyltar och markiser

Du måste ha särskilt tillstånd från fastighetsägaren för att sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser och dylikt.

Föremål i entré och trapphus

För att vi ska kunna garantera fria utrymningsvägar vid exempelvis brand får du inte placera föremål i entré, trapphus, vinds- och källargångar samt loftgångar.

Tvättstuga

Följ de regler och anvisningar som gäller för bokning och användning av tvättstuga. 

Sopor

Släng dina hushållssopor och källsortera på anvisad plats. Att lämna avfall/skräp på marken intill kärlet på grund av att det är fullt är inte tillåtet. Anmäl istället att kärlet är fullt till felnmälan. Det är inte tillåtet att lämna grovsopor i sopsorteringsrummet.

Fast inredning och utrustning

Du måste ha särskilt tillstånd från hyresvärden för att göra ändringar i lägenhetens fasta inredning och utrustning. Det gäller även lägenhetens vatten-, värme- och elsystem.

Balkong, altan och fönster

Håll din uteplats fri från snö och is. Lämna inte fönster och dörrar öppna så att vatten- och frysskador kan uppstå. Undvik förvaring av brännbart material på din balkong/altan. 

Grillning

Det är inte tillåtet att grilla på balkonger och uteplatser. Du får bara grilla på särskilt anvisade platser inom fastigheten.

Spola inte ned vätskor i avloppet

Du får inte spola ned vätskor (till exempel matolja) som kan orsaka stopp i avloppet i diskho, handfat eller toalett. Fråga din bovärd om du är osäker.

Anmäl fel snarast

Du är skyldig att snarast möjligt anmäla fel och brister som uppkommer i lägenheten till fastighetsägaren. Det gäller även om du upptäcker ohyra eller skadedjur. Felanmälan görs enklast på greendoor.se.

Hemförsäkring

Du ska teckna en hemförsäkring för din lägenhet, som gäller under hela tiden du bor hos oss.